Grondwerk en riolering

U kunt ook bij grondwerk op ons rekenen. Onze ervaring is op het gebied van grondwerk en het aanleggen van riolering en drainage zeer ruim. Met passend materieel en goed opgeleid personeel voeren wij elk gewenst werk uit. Zonder vertragingen en binnen de afgesproken tijd. En als het om kabels en leidingen gaat verzorgen wij ook de Klic-melding. En natuurlijk vullen wij alles na het werk weer aan met het gewenste grond. Ook voor het egaliseren van terreinen kunt u bij ons terecht.

Grondwerk met vertrouwen

Wij horen vaak: ‘Gaan jullie je gang maar. Dan komt het wel goed.’ Dat getuigt van veel vertrouwen en daar zijn wij blij mee. Wij kunnen ons dan van het begin tot het eind maximaal inzetten en zo efficiënt mogelijk met alles omgaan. Voor onze opdrachtgevers betekent dat tijdwinst en flexibiliteit. En voor ons: veel plezier in het werk want wij kunnen als goed op elkaar ingespeeld team kunnen wij lekker doorwerken! 

Grondwerk voor aannemers

Ook voor aannemers zijn wij van sloop tot nieuwbouw een interessante partij. Wij verwijderen eventueel asbest uit het oude gebouw, slopen het pand, leveren de grond bouwrijp op, graven de bouwput uit en leggen de riolering aan. Bovendien kunnen wij de grond weer aanvullen na het leggen van de fundering. Daarmee zorgen wij voor een mooie werkvloer waarop de aannemer verder kan gaan bouwen. 

Dus ook voor aannemers geldt: bel voor meer informatie!

Contactformulier